Parro

Als uw kind begint op De Groene Wereld krijgt u als ouder of verzorger toegang tot Parro. Dit is een beveiligde communicatie-applicatie voor school en ouders, die niet toegankelijk is voor de buitenwereld. In deze app worden belangrijk en leuke schoolberichten verstuurd, zoals klassennieuws, oproepjes, foto's en vragen vanuit de groep.