Visie

Hoe denken wij over ons onderwijs?

Kinderen zijn welkom bij ons. Kinderen zijn uniek.

In verbinding met buiten De Groene Wereld: twee basisscholen in één gebouw. We zijn trots op onze jenaplanschool en op onze school voor nieuwkomers, waar we kinderen die net in Nederland zijn helpen integreren in ons onderwijssysteem. Samen met kinderdagverblijf en BSO Onder de Boompjes vormen we een leefgemeenschap, omringd door groen. Waar kinderen spelen, leren en zichzelf kunnen zijn, in verbinding met de natuur en de mensen om hen heen. In ons onderwijs zoeken we de connectie met het binnen- én buitenleven. Want juist buiten het klaslokaal liggen volop ontwikkelkansen. Waarbij we zorgen voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning, met oog voor elkaar.

Samen met ouders en omgeving leveren we een essentiële bijdrage aan opvoeding, zorg en ontwikkeling van kinderen tot zelfstandig functionerende personen die zelfredzaam zijn, plezier beleven en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. We bieden kansen waarbij kinderen komen tot zelfontplooiing en talent-ontwikkeling. De omgeving die we creëren daagt kinderen daartoe uit.

Kinderen komen tot ontwikkeling wanneer ze veiligheid en welbevinden ervaren. We werken aan normen en waarden zodat iedereen op onze school met respect behandeld wordt. We leren kinderen opkomen voor zichzelf en samenwerken met de ander. In deze samenwerking ligt de uitdaging om, in alle eerlijkheid en openheid, in gesprek te gaan met elkaar en van elkaars kennis en denkbeelden te leren.

Anders zijn mag en sociaal emotionele groei en zelfvertrouwen zijn opbrengsten die we nastreven. In onze school dragen we daarvoor met kinderen, ouders en leerkrachten, gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Vanuit de ontstane veiligheid ontstaat betrokkenheid, waardering en plezier in spelen, leren en leven.

Wanneer we met plezier spelen, leren en leven komen we tot de best mogelijke resultaten. We richten daarvoor een rijke schoolomgeving in waar alle betrokkenen van de Groene Wereld kansen krijgen zich te ontwikkelen, te verwonderen en komen tot leren. Kinderen worden begeleid naar wie ze in aanleg zijn. Daardoor worden kinderen gezien en komen ál hun talenten positief tot uiting. We betrekken onze directe omgeving bij ons onderwijs. Wij zijn graag buiten. In de directe omgeving is het belevingsbos en de kinderboerderij. Door buiten te zijn, willen wij balans brengen in denken doen en voelen ( Hoofd, hart en handen)

Dat betekent ook dat we aansluiten bij de belevingswereld en leerstijl van het kind. We hechten waarde aan samen leren en reflectie. We oefenen in het geven en ontvangen van feedback en stimuleren hiermee de ontwikkeling van een kritische houding. We streven eveneens hoge opbrengsten na op het gebied van kennis en vaardigheden zoals die zijn vastgelegd in de referentiekaders.

We verliezen verschillen tussen kinderen niet uit het oog en differentiëren in ons aanbod en geven extra ondersteuning. Onze leerlingen werken geregeld samen met de leerlingen van de nieuwkomers-stroom. Samen spelen en samen leren zorgt voor meer kennis en ervaring met de ander. Hoe verschillend we ook zijn; er zijn meer overeenkomsten. Zo staan we in contact met de wereld om ons heen en sluiten we onze ogen en oren niet voor maatschappelijke kwesties. Op onze school wordt samen gesproken, gespeeld, gewerkt, geleefd en de  school vormt een realistische afspiegeling van het leven in het algemeen. We kijken naar kansen en mogelijkheden. Daarbij hebben we elkaar nodig om kennis te delen, elkaar te prikkelen, te enthousiasmeren, hulp te bieden en feedback te geven. Uitgaande van de unieke eigenheid van elk persoon, mag je je op onze basisschool ontwikkelen tot wie je bent en wat je wilt bereiken.

 

Ons logo

Twee scholen met een gedeelde visie en daarbinnen de ruimte om eigen accenten te leggen. Deze verbondenheid met behoud van eigen identiteit komt terug in de logo’s. De verschillende tinten groen uit de natuur vormen de kern. Daarnaast is er geel: de kleur van de zon, die verwijst naar warmte, geluk, verstand en energie. Het blaadje bij de jenaplanschool symboliseert de wereld om ons heen, als kapstok voor ons onderwijs. Voor de nieuwkomers is er de hand met het hart, wat staat voor een warm welkom, liefde, zorg en steun. In beide logo’s verbeeldt de pijl onze drang naar vooruitgang. Elke dag zetten we samen stappen en helpen we onze leerlingen vooruit.