Verlofaanvraag

U kunt de school verzoeken om verlof voor uw kind. Verlof wordt verleend door de directie. Verlof kunt u aanvragen door het invullen van het verlofformulier op deze pagina. Verlof wordt alleen verleend op de gronden die vermeld staan in de 'toelichting verlofaanvraag'. Dit zijn de richtlijnen van de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim wordt direct gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Bezoek aan een arts, specialist e.d. of verlof voor vierjarigen kunt u mondeling afstemmen met de leerkracht.

Aanvraag extra verlof: